ЕЗОТЕРИКА Женска енергия

Twin Flame Stories: освобождаване от зависимостта от връзката

Пламъци близнаци – духовна връзка в съвършенство и хармония. Две половинки на една душа, обединени в перфектна цялост. Божествена любов и светлина. Мощна, съзидателна енергия. Невинност и мека, нежна топлота.
Красиво, вълнуващо преживяване, но и тежко наказание. Свобода и робство. Изцеление на душите чрез чиста, взаимна безусловна любов, но и чрез болезнени страдания. 

Пламъците близнаци отразяват огледално емоциите, желанията и мислите си във връзката си. Чрез очите на другия, те виждат себе си. Отразявайки взаимно вътрешната божествена светлина, хармония и невинност те се чувстват силни, самоуверени и значими, само когато са заедно в своя съюз.

Но те отразяват и своите вътрешни тъмни, разрушителни страни, което пък ги кара да бягат един от друг, за да се скрият от самите себе си. Всичко това предизвиква и вътрешни конфликти, и проблеми във връзката им. Но това е просто началото на пробуждането.

Въпреки, че често те се възприемат един друг като врагове, всъщност чрез взаимното нараняване, несъзнателно, те се стараят да лекуват душите си от най-дълбоките емоционални рани, за да достигнат до вътрешна свобода и хармония.

Макар и по различен начин, и двамата са зависими от любовта

любов

Липсата на любов и чувството за отхвърленост в детството са причинили дълбоки и болезнени душевни травми. При DF това се проявява като силен копнеж и страстно търсене на любовта, което я прави неуверена и зависима във взаимоотношенията й с други хора, а при DM като отричане и бягство от любовта, контрол над чувствата, емоциите и връзките, чрез арогантно, егоистично и нарцистично поведение и отношение.

Пламъците близнаци се обвиняват взаимно, за да може да провокират всички скрити дълбоко в себе си страхове и негативни емоции, грешни убеждения и вярвания. А когато те излязат на повърхността, двамата ще осъзнаят, че истинските врагове са вътре в самите тях и те трябва да бъдат победени, за да могат отново да проявяват своята чиста, божествена енергия.

Като достигнала по-високо ниво на духовно израстване, DF трябва да започне промените първа, а DM трябва да я последва. Промените са необходими и задължителни и ако DF не постави началото на този процес, връзката им не може да премине на следващо ниво и всички предишни цикли ще се повтарят отново и отново.

Тя знае – всяка една промяна е стъпка към съюза с DM, но и емоционално и духовно пречистване и изцеление, освобождаване от цялата тежест на миналото, от грешните модели на поведение и зависимост във връзките й с другите хора, от заблудата, че само чрез любовта тя ще може да излекува душата си, че само чрез любовта тя може да проявява собствената си същност.

Чрез болката, страданията и разочарованията, причинени й от DM, DF достига до предела на способността да поема върху себе си удари и до безкрайност да жертва правото си на щастие в името на любовта.

Когато всичко в нея рухне, душата й ще започне да се пробужда

DF ще осъзнае, че и най-чистата и божествена любов не изисква от нея жертви или подчинение към хора и ситуации, когато липсва баланс и духовна зрялост. Тя ще започне да руши рамките, в които сама е позволила на другите да я поставят и ще започне да поставя граници там, където тъмнината се преплита със светлината.

Ще се освободи от затвора на собствените си заблуди, че може да постигне цялост и щастие единствено чрез любовта, а DM ще спре да се бори срещу любовта, защото ще осъзнае – не любовта го прави уязвим и слаб, а егото и стремежът за контрол над чувствата и емоциите си.

любов

Въпреки болката от раздялата, процесът на вътрешна трансформация за DF протича по-бързо, по-леко и по-лесно. За DM той ще продължи много по-дълго, болезнено и тежко. DF има нужда повече да излекува душата си от миналото, да приеме себе си без упреци и самообвинения, докато за DM предстои трудна борба със самия себе си, с грешните вярвания и представи за дълг и принадлежност към неправилните хора, борба срещу подчиняващите грешни традиционни, социални очаквания и роли.

В началото на процеса DF ще му помага, ще държи ръката му, когато е паднал, ще го подкрепя и насърчава, когато е слаб и уморен, ще продължава да лекува раните му в борбата му със себе си и със света. Но намесвайки се в процеса на неговото духовно осъзнаване и израстване, DF просто го забавя. В тази битка DM трябва да бъде сам, за да може победата да е негова. Тя вече е извървяла този път – сама. Той трябва да направи същото. DF му е показала пътя, но решението и избора трябва да са негови.

Раздяла  или Съюз

Обединяването на пламъците близнаци на физическо ниво е възможно тогава, когато и двамата напълно се освободят и излекуват от всяка душевна болка, гняв и разочарования от миналото, от всички страхове, негативни емоции и обвинения. Тогава, когато енергиите се балансират, тогава, когато спрат да се връщат назад в миналото, а сърцата им са изпълнени единствено с безусловна любов.

Вселената дава шанс на двамата да се обединят в щастливо, хармонично партньорство и във физическата реалност. Дали ще успеят да се обединят зависи и от двамата. Ще успее ли DM да влезе в своята мъжка божествена енергия? Ще достигне ли нужното ниво на духовно изцеление, израстване и мъдрост?

Ще успее ли да преодолее всички ограничения и препятствия пред връзката им? Ще успее ли DF да даде нужното време и да го дочака с търпение, разбиране и безусловна любов? Всичко това са предизвикателства и изпитания, духовни уроци и отговорна задача за балансиране на двете божествени енергии.

Дори и да останат физически разделени, пламъците близнаци ще останат свързани. На енергийно и на духовно ниво тази връзка няма да може да бъде прекъсната никога.

Статията е четвърта и последна част на поредицата „Twin Flame Stories“. Вижте останалите части за връзката на пламъците близнаци тук:

1 част: Twin Flame Stories: пътят на душите към безусловната любов

2 част: Twin Flame Stories: духовната връзка на пламъците близнаци

3 част: Twin Flame Stories: следващите етапи на духовната връзка


Автор на статията: Анжел Желева

Leave a Reply