Венета Евтимова Философия

Истината за чакрите: от древните писания до днес

Концепцията за седемте основни енергийни центрове в тялото може би вълнува въображението на западното общество повече отколкото всяко друго учение, основано на йога традицията.  

Интересно e да се каже, че това, което достига до нас като знания за чакрите е в голяма степен интерпретирано и обогатено с използване на разни окултни техники или алтернативни лечителски методи. 

Например, ароматерапия, кристали, астрологични знаци и какви ли още не неща, които нямат никакво място и приложение в оригиналните санскритски текстове, отнасящи се до чакрите.

Изображение от 17в., Непал

Също така психологичните термини и състояния, или архетипите асоциирани с чакрите са съвсем нов и модерен подход. Той води началото си от Карл Юнг и неговите трудове върху йога. Или иначе казано не е свързано с нито една традиция в йога и оригинални санскритски източници, като има само едно познато изключение, наречено Saṅgīta-ratnākara, където се асоциират специфични емоционални и ментални състояния (bhāvas) с чакрите или по-точно с венчелистчетата на чакрите.

В литературата за чакрите може да срещнете как авторите обединяват чакрите с определени аспекти на физическото тяло. Например жлезите с вътрешна секреция или с хронични заболявания. Свързват ги също с определен начин на хранене, метали, планети, практики и т.н. Трябва да сме наясно, че всичко това не произлиза и не е взето от санскритски източници и текстове. А от личния опит, интуиция и предположения на авторите.

С това не искам да кажа, че ако използвате съвременната литература за чакрите няма да си помогнете или методите на авторите й не работят.

Всички ние чрез интуицията, опита и мисълта имаме достъп до неограничен ресурс от методи за лечение и възстановяване както на духа, така и на тялото.

Този текст цели да хвърли малко по-ясна и обрана откъм различни интерпретации светлина върху древното учение за чакрите. Без да има претенции и без да отрича съвременните методи за балансиране на енергийното тяло.

В традицията за чакрите няма само една система, много са.

Теорията за финото тяло и неговите енерийни центрове, наречени чакри или лотоси, произхожда от традицията на Тантра йога. Тя процъфтява от 600-1300г. (НЕи е жива и до днес. Но има толкова много разклонения по отношение на чакрите.

Съществуват системи с пет чакра центрове, шест, седем, девет, десет, дванадесет, двадесет, двадесет и една..много са! Най-позната система, в която се счита, че най-главните чакри са седем на брой. Тя е само една от многото и е добила своята популярност някъде около 15в.

Написана е през 1577. от Pūrṇānanda Yati, като е биласамо част от по-голям труд върху темата за чакрите, а 100 години след това е преведена на английски, и от тогава насам добива голяма известност.

Това може да ви наведе на въпроса – коя система тогава е вярната и колко са чакрите: пет, седем или десет?

Чакрите обаче не са част от физическото тяло. Ние не можем да ги изучаваме така, както докторите изучават органите в тялото. Няма фиксирани факти, като например: сърцето е едно, а очите са две.

Енергийното тяло (sūkshma-sharīraможе да се проявява с различен брой енергийни центрове, в зависимост от човека, защото енергията е променлива величина.

Състоянието на финото тяло зависи от много неща – здравословно състояние, възраст, начин на живот, емоционално и ментално здраве, напредък в духовните практики.

Но все пак може да се каже, че има няколко центъра, които съществуват при всички:

– сексуалния център в долната част на корема

– сърцето

– коронната чакра на главата

Това са местата, на които хора от цял свят и през различни епохи са изпитвали емоционални и духовни трансформации, усещания и преживявания.

Обаче това, че съществуват описани и други различни по брой на чакрите системи не значи, че има само една система, която е вярна, а останалите не са. Няма такава, която да е по-добра от друга, освен ако не се прилага със съответната практика, която да е специално пригодена за нея.

За пример, ако правите практика за пет елемента, то вие ще се спрете на система с пет чакри, ако искате да усвоите енергия от шест елемента, то вие ще използвате система за шест чакри.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОРИГИНАЛНИТЕ СИСТЕМИ И ПРАКТИКИ ЗА ЧАКРИТЕ И КАКВА Е ТЯХНАТА ЦЕЛ?

Целта на древните чакра системи е да заредят с енергия определен център чрез визуализация и мантрични срички. 

Основната функция на всяка чакра система е да служи като храм за nyāsa. Думата “няса” означава “да поставя”. Няса е оригиналната практика, открита в древните тантристки текстове.

Това е практика, при която специфични мантри се поставят и усещат в различни части на тялото с цел да се добавят в негоенергии от различни елементи и/или божествени енергии. Докато поставяте звука върху венчелистчетата на дадена чакра вие получавате божествена енергия за вашето фино тяло.

Също така мантрите, които ние сме свикнали да свързваме с чакрите всъщност не са мантри на чакрите, те не принадлежат на тези чакри, а на елементите, които искаме да „поставим“ в съответната чакра. Например мантрата LAM всъщност е мантра на елемента Земя, а не на муладхара чакра.

Може би ще ви е интересно да разберете, че ние може да поставяме енергия от различните елементи в различни чакри. Абсолютно може да го правим и в действителност е добре за нас.

Енергията на всеки един елемент може да се поставя в различни чакри от нашето фино тяло!

За пример – може да поставяме енергия от елемента Земя в сърдечната чакра, защото какъв според вас може да е резултатът за вашите отношения и връзки.

Ако винаги зареждаме сърдечната си чакра с елемента Въздух (защото YAM е мантрата на елемента Въздух, а не както сме свикнали да я приемаме за мантра на анахата чакра). 

Вероятно след като научихте това вече ще искате да зареждате сърцето си и със земна енергия, защото заземяването е добро за вашето сърце и за връзките ви.

Също така повечето от геометричните фигури, които сме свикнали да асоциираме със съответна чакра всъщност отново принадлежат на елементите, а не на чакрите.

Дори и оригиналните стари текстове на санскрит ни предоставят много и различни системи за работа с чакрите. Напълно в реда на нещата е да твърдим, че що се отнася до чакрите не бива да смятаме, че сме капацитети по въпроса.

Колкото и да сме чели, особено ако сме черпили информацията си от нови и модерни автори на литература за чакрите.

Нека имаме наум, че не знаем всичко за тези древни йога практики все още; че никой не е авторитет по въпроса; и да продължим да изследваме чрез лични преживявания и отворено съзнание това, което може да ни предложи йога за развитието на нашето енергийно тяло.


Автор: Венета Евтимова

Прочетете повече за нея на ⇒ veneta.online

Материалът е написан по статии на Christopher Wallis