Екатерина Кьосева Психология

4-те архетипа на зрялата мъжественост: Воинът

В тази статия продължавам темата за 4-те архетипа на зрялата мъжественост, създадена от психолога Робърт Мур. Според нея има 4 основни архетипа в мъжката психика. Това са: Любовникът, Кралят, Магьосникът и Воинът. Архетипните образи идват от колективното несъзнавано и ни влияят независимо дали искаме това или не. Те са предсъзнателни и дълбоко вкоренени в идентичността ни. Въпросът е доколко и как ги проявяваме в живота си.

Робърт Мур разделя Маскулинната психология на две части – Психология на мъжа и Психология на момчето (“Man Psychology”; “Boy Psychology.”)

За да може един мъж да развие една зряла мъжка сила и енергетика, той трябва да бъде в контакт с всеки един от тези архетипи. Според Мур, всеки мъжки архетип съществува в 3 части: пълна, зряла висока експресия на архетипа (дарба), както и 2 незрели дисфункционални части (сенки).

Психологическата рамка на Робърт Мур помага на мъжете да осъзнаят своите сенки, но заедно с това им помага да видят, че те носят както крайностите в себе си, така и центърът, или зрелостта.

Когато действията на мъжа не произлизат от вътрешния му център, а от сенките, те обикновено са деструктивни както към себе си, така и към другите.

Всеки мъж има нужда от подкрепата на 4-те архетипа, за да могат действията му да идват от състояние на вътрешен мир (Магьосник), принципи (Крал), воля и действие (Воин) и връзка с душата (Любовник).

Завършваме това пътешествие в мъжката психика с архетипа на…
Воинът

Facing my destiny

Воинът носи в себе си енергията на действието, агресията, смелостта, дисциплината, обвързването, лоялността и уважението. Всичко, което той иска е работата да бъде свършена. Воинът е умел, способен, има цели и знае как да ги постигне по най-ефективния начин.

Архетипът на Краля в мъжката психика решава какво трябва да се направи, но Воинът е този, който запретва ръкави, за да свърши нещата до край. Той има нужните дисциплина и упоритост, за да постигне набелязаната цел.

Воин в сянка: Садистът

IMG_8556A Pieter Cornelis Kunst. 1484-1561.    Montée au Calvaire Ecole de Leyde. vers 1520.  Douai. Musée de la Chartreuse

Когато енергията на Воина преобладава в егото на мъжа се появява сянката на Садиста. Той е побойник и „лошо момче“. Прекалено агресивен и безцеремонен. Не се притеснява да използва силата си, за да забие „острието“ си в другите.

Той винаги намира начин да наранява. Да малтретира. Това може да е домашният любимец. Съпругата. Децата. Който и да е. Винаги трябва да има обект, или жертва.

Често ще го чуете да изрича думите: „Аз нямам нужда от никой!“, „Махни се от пътя ми, защото ще пострадаш!“, „Не ми пука!“, „Ще правя каквото поискам, само опитай да ме спреш!“.

Мъжът, който несъзнателно се идентифицира със сянката на Садиста често няма никакъв емоционален контрол над себе си. Не само. Той не си позволява да има емоции, което дерайлира в пълно емоционално опустошаване.

Забраната за фина емоционалност води до внезапно емоционално освобождаване чрез гнева. Това е единственият път на Садиста да бъде емоционален. Това е единствената позволена емоция, която плаши останалите и му дава сила.

Естествено, това обикновено води до гневни изблици, проява на агресия и физическо насилие, сплашване на другите, грубо доминиране върху света.

Той не уважава авторитетите. За него волята на Краля е нищо. Емоциите на Любовника са нищо. Съветите на Магьосника са нищо.

За него няма истина и няма закони. Всичко това е контра реакция на това, че мъжът се чувства непълноценен, но най-вече – малък, незначителен и уязвим.

Когато мъжът започне да се доверява на останалите архетипи, енергията на Воина намира своето приложение под формата на защитник и покровител, а не на безчувствен насилник, какъвто всъщност е той в сянката на Садиста.

Воин в сянка: Мазохистът

the last head hunters, konyak tribe warrior,nagaland

Когато мъжът не е развил в себе си архетипа на Воина у него се проявява сянката на Мазохиста. Този мъж се страхува от своята собствена сила, но за разлика от Садиста е успял да култивира в себе си определена чувствителност.

Точно затова вместо към другите Мазохистът обръща „острието“ на меча си към себе си. Той намира начин да малтретира себе си – търсейки съответното малтретиращо отношение към себе си във всяка ситуация.

Мазохистът е този, който обижда себе си. Подиграва се на себе си. Той открито се ненавижда и показва на света, че „не струва“. Ще го чуете да разсъждава наум – „Така ми се пада!“, „Не струвам!“, „Аз съм нищожество!“.

Той дори съзнателно ще търси партньорка, приятелска компания и дори институции, които ще му доказват отново и отново, че е кръгла нула.

Мазохистът избира страданието и унижението, защото се страхува от силата си. В страха си той предава сам себе си. Той е несигурен и се е научил, че силата е опасно нещо, което трябва да се избягва. Липсват му цел и посока, както и увереността, че е на този свят да защитава първо себе си, после и другите.

Зряло проявление на архетипа

Зрелият Воин, за разлика от Садиста и Мазохиста, стои в центъра на психиката и изпълва мъжа с увереност в себе си, фокус и дисциплина.

Той му дава умението да поставя граници във взаимоотношенията си и да ги брани – нещо, което Мазохистът не може да направи в безсилието си, а Садистът не смята за нужно, тъй като така му е по-удобно да наранява другите.

Зрялата манифестация на Воина умее да проявява силата си с осъзнато внимание, изящество, изкусно, но най-вече – със състрадание.

Той няма нужда да използва заплахи или физическа агресия, за да защити физическото си царството, както и царството в собствената си психика.

Воинът, също така, помага на мъжа да разруши старите и ограничаващи модели (нездравословни отношения, работа, ценности и вярвания), защото знае, че понякога това е единственият съществуващ начин да продължи напред.

Той използва меча си, за да си пробива път към бъдещето, към новото, към светлината. Той е воин, но войн на любовта и справедливостта.

Архетипът на война помага на мъжа да овладее страстите на Любовника, но в същото време Любовникът на свой ред му дава мекота и състрадание в действията.

Той следва повелите на Краля, защото уважава решенията му, а Кралят се доверява на напътствията на Магьосника.

Нека не забравяме нещо много важно. Всичко, което Магьосникът иска е да отвори портата на мъжа към скритите несъзнавани дарове и мистерии, които пази душата му. Да отвори пътя му към любовта и проявлението на истинската му мъжественост!


Прочетете още:

4-те архетипа на зрялата мъжественост: Любовникът

4-те архетипа на зрялата мъжественост: Кралят

4-те архетипа на зрялата мъжественост: Магьосникът