Георги Ранчев Философия

Трансформиране на негативните убеждения във вишудхи, аджна и сахасрара

Много от хората  засядат в темите на определена чакра и тя им става любима, защото се чувстват комфортно в ролята, която играят от много време насам. Когато фокусът ни е основно  в  една или две чакри, животът ни държи и в прилежащите на тях мисловни модели и убеждения.

Това, което материализираме, привличаме и изживяваме е ограничено само в тези ситуации. Ако забележим в какви състояния попадаме най-често, чрез трансформация на  проблемните чакри и репрограмирането на мисленето на по-слабо активните, ние ще започнем малко по- малко да приемаме целия спектър на живота.

Знаейки за чакрите и техните теми, ние можем да се настройваме на мисловната честота на най-подходящата чакра за дадена ситуация. Например, човек с постоянен акцент върху първа чакра (материално оцеляване-пари) не би могъл докрай да се наслади на ситуация, в която вижда любими за него хора и да прояви дълбока обич (четвърта чакра). Това е така, защото е зает да мисли за следваща бизнес сделка или за това кой му дължи пари.

Sahasrara.

Това се случва,  защото четвърта чакра (сърцето) е била блокирана вследствие на травми и усещанията в нея са потиснати. Когато активираме някоя чакра по какъвто и да е начин, физически, емоционален и ментален, вербален, интуитивен или божествен, ние я завъртаме по-силно и от нас започват да изплуват забравени или потиснати състояния, спомени, чувства, образи, убеждения и т.н. Така чакрите се пречистват, защото всяко пречистване предтавлява среща със собствените ни травми и приемането им с любов.

Сменяйки парадигмата си малко по малко ще забележим нови за нас чувства в различни сфери на живота, които до преди това не сме можели да изпитаме, защото сме били зациклили в един ригиден „филм“. Процесът на отваряне и затваряне на чакрите продължава, докато всички неправилни схващания за получаване и даване се трансформират в доверие към една благосклонна и подхранваща Вселена.

Вишудхи: пета (гърлена) чакра

Balance

Основни функции: Общуване. Обаяние. Осъзнаването, че доброто общуване означава да сме добри слушатели. Комуникация. Манифестиране на това, което чувстваме и мислим ясно и искрено. Пречистване. Общуването ни е лесно и изразяваме себе си без вътрешна съпротива.

Себеизразяване, творчество, дар слово, добър словесен запас. Музика, чувство за ритъм, вибрация. Открива пътища за по-истинско и точно общуване и предаване на информацията.  Сладкодумство. Разбиране  какво имат нужда да научат другите хора и говоренето за това по лесен и достъпен начин. Дипломатичност.

Интуитивно общуване, в което научените неща просто спонтанно се проявяват. Разпознаване на символни значения. Синтез на идеи в символи. Да можем да живеем в резонанс с целия живот и да следваме ритъма на циклите. Предаване на това, което е вътре в нас във външния свят.

 Петата чакра е центърът на връзката ни със света. През гърлото ние изразяваме, това което е вътре в нас от по-долните чакри. Това какво чувстваме, както и от горните – какво мислим. Пета чакра се запушва, когато  в нас бушуват отрицателни емоции или мисли и се опасяваме да ги изразим пред другите. Или при прекомерно отваряне на чакрата просто решаваме, че вече не искаме да държим всичко това у нас и започваме да изсипваме проблемите си върху хората, за да  се разтоварим.

Друг случай на блокиране се получава, когато искаме да изразим нашето творчество, но нечие чуждо убеждение се е вкоренило в нас, например: „Ти не можеш да пееш, по добре недей“,“За да си писател, актьор или художник, трябва да имаш талант“ и т.н.

Изкривяваме енергията в пета чакра, когато подържаме лъжи, които сме изрекли. Чрез позитивни утвърждения за всички чакри ние ще сменим мисловната си нагласа и така, в крайна сметка, това което мислим ще е благородно и достойно за изразяване.

Може да използваме манифестиращата сила на Пета чакра и да изричаме утвържденията си гласно.

Пета чакра: Негативни състояния и убеждения 

Гласът е свит, тих или мърморещ при слаба чакра. Или висок, рязък и склонен да прекъсва другите при прекомерна функция на гърлената чакра. Неспособност да слушаме. Неспособност да изразим какво мислим и чувстваме. Лъжем или казваме, това което хората искат да чуят и не изразяваме собствената си позиция. Страхуваме се да изкажем нашата истина, за да не бъдем отхвърлени и обвинени.

„Бърборене” и натрапване на собственото мнение. Не оставяме другите да се изкажат. Крещим, викаме. Пазим много тайни и бдим какво казваме постоянно, за  да не издадем нещо. Пренебрегваме и не уважаваме личното мнение и творчество на някой друг.

Твърде много говорим и контролираме разговора, така че вниманието постоянно да пада върху нас. Интригантство и клевета. При свръхактивна и доминираща Пета чакра има тенденцията да не спираме да говори и да споделяме тонове ненужна информация, без да обръщат внимание дали това е интересно на някой или не

Трансформиращи убеждения и утвърждения

Аз съм в  синхрон с ритъма на Вселената. Уча се да разпознавам и вибрирам с природните цикли. Моят базисен ритъм попада винаги в ситуации, в които се създава резонанс и моята честота се усилва, допринасяйки за цялостната хармония. Приемам в света си само вибрации, които са лечебни и подсилващи за мен. Музиката, която слушам ме вдъхновява.

Аз поемам отговорност за моето слово и се старая да изричам позитивни думи, защото знам, че словото ми се материализира. Аз имам пълно доверие във Вселената, че винаги в точното време и точното място моето дар слово ще се отвори и аз ще изразя себе си по най-автентичния начин, за да бъда от полза на другите и да изявя дарбите си. Лесно се настройвам на честотата на групата от хора, с които съм.

Изразявам себе си неподправено и истинско. Общувам с хора, които ми помагат да се развивам и комуникацията ми тече лесно. Комуникирам флуидно с хората. Речта ми е гладка и се изразявам ясно и точно. Информирам хората за вътрешния ми свят. Отворен съм да давам и получавам информация. Умея да творя и създавам.

С всеки изминал ден аз развивам творческия си потенциал и го изразявам, когато почувствам. Всеки ден аз участвам в творческия процес на създаването на моята реалност. Аз създавам по-светло бъдеще за себе си и за другите.

Изразявам моята истина без страх, защото знам, че бъдейки себе си, аз ще се озова в ситуации, в които душата ми желае да бъде. Имам куража да бъда различен и себе си в ситуации, които има шанс да не бъда приет. Аз съм уникална творческа личност и имам право на свое собствено мнение и начин на изразяване.

Аз съм изобретателен и имам свой собствен креативен начин да допринеса за обществото. Доверявам се,  че малко по малко аз ставам все по-осъзнат за личното си творчество и то ще се изрази в най-добрия момент. Изразявам благодарността си към живота.

Аджна: шеста чакра (трето око)

Third Eye (Ajna) Chakra

Основни функции: Знание. Възприемане. Командване на по-нисшите функции. Разпознаване на модели. Интуиция. Виждане и осъзнаване на това как работят нещата. Осъзнаването на по-дълбоките и финни модели, както  и на смисъла на живота.

Събиране на информация от по-ниските чакри и разпознаването на повтарящите се механизми. Разпознаване кое работи и кое не. Способност да видим цялата картинка. Съхранява базата данни от информация за различните архетипове. Интегриране на Цялостната ни личност и разбирането кои сме и каква е нашата мисия тук.

Психични способности. Сливане на човешките и духовните енергии. Търсене на обективни и общовалидни знания. Търсене на истината. Способността да си представим и разберем умствени концепции. Съдържа убежденията и цялостната ни картина по отношения на живота и Вселената. 

 За да развием Шеста чакра е нужно да имаме добре балансирани предходни чакри, да упражняваме визуализация и да имаме вяра в свръхсетивните способности, скрити в нас. Да работим върху сънищата си и да различаваме повтарящите се архетипи и символи.

Самото запомняне на сънищата рано сутрин е изключително важно звено за изграждане на мост между съзнаваното и несъзнаваното. Записвайте сънищата си. Рисуването и боравенето с цветове развиват шеста чакра, както и слушането на водени медитации с визуализации.

Негативни състояния и убеждения 

Мислим си,  че вече сме открили и разпознали определен  модел в някое подобно повтарящо се събитие и се ограничаваме да  поемаме нова информация, защото си мислим , че вече знаем много за човека, темата или събитието.

Недостатъчното информация или криво разбраната представа за архетипов образ, например  архетипът на „Героя”, би довело до илюзия. Твърде силно влияние на архетипов образ и фиксация- „Майката“, „Любовникът“, „Мъченикът“, „Учителят“, „Творецът“, „Бунтовникът“и т.н. Попадане в грешен архетип, който не съответства на личната ни мисия на Земята.

Неемоционален мислител. Неизменна нужда за прозорливост. Свръхзаетост с духовното и висшите мисловни нива, но пренебрегване на физическото. Прекалена заетост с мисленето, вместо с желание да се свърши нещо в реалността. Прекалена неемоционална логичност. Убеденост в превъзходството на интелекта.

Трансформиращи убеждения и утвърждения

Малко по малко аз изяснявам индивидуалния си архетип, разбирам моята цел в живота и привличам нещата и знанията, от които се нуждая. Идват ми креативни идеи за моето развитие, както и това на моите близки и цялото човечество. Интуитивно взимам най-добрите решения за душата си и плавното развитие на индивидуалноста си. Мозъчните ми полукълба работят балансирано.

Настройвам  се към всеобщото информационно поле и оттам черпя интуитивна информация. Имам достъп до висшите сили. Аз съм интелигентен, мисля бързо, ясно и виждам цялостната картина на обстоятелствата, както и причинно следствените връзки. Имам добра памет, до която имам интуитивен достъп в нужните моменти.

Аз имам силни психически способности. Имам достъп до своята интуиция/вътрешно ръководство.  Вслушвам се в най-дълбоката си мъдрост.  Уча  се да се доверявам на интуицията си.Животът непрекъснато ми изпраща знаци и послания, които са ми от полза за взимането на решения.Благодаря на интуицията си и на подсъзнанието ми.

Сахасрара: седма (коронна) чакра

sahasrara

Основни функции:  Връзка с божественото. Връзка с духовното. Единството на цялото същество на човека: физическо, емоционално, ментално и духовно. Вдъхновение за живот. Космическа финна енергия. Чувство за цялостност и интеграция в света. Смисълът на живота.

Универсалност. Системи на вярване.Просветление. Получаване на мисли, идеи, вдъхновения и информация от Божествения разум за насока в житейския път. Свръхсъзнание. Желание за познание. Разбиране , че всички опитности имат смисъл и носят урок в живота. Чувство за единение с Вселената.

Негативни състояния и убеждения 

Страх от Бог. Нежелание да бъдем едно цяло с Вселената. Отделяне на божествената воля от индивидуалната. Негативна опитност по отношение на религията. Отхвърляне на духовната природа на човека. Усещане за липса на смисъл в живота, въпреки материалното и интелектуално благополучие.

Духовна празнота и откъснатост. Вътрешна самота. Отказ от информация и загуба на любопитство към живота. Незаинтересованост от научаването на нови неща. Принуждаване на другите към структурирана религия, например родителите на детето са силно религиозно вярващи и принуждават децата си да участват в ритуали, които събуждат отвращение на децата към духовното.

„Всезнаене” по отношение на духовното. Чувството , че няма какво ново да се научи. Фиксация в една единствена гледна точка. Съпротивление срещу нова информация, защото тя подкопава системата от вярвания. Вяра в ограничения. „Каквото и да правя, никога не получавам признание“, „Никой не може да ходи на лекции, докато отглежда деца“ и т.н. Силен духовен скептицизъм. Свръх интелектуализиране и живеене единствено „в главата”,  с цел да се избегнат чувствата и ежедневните задачи.

Използване на твърде много знания с цел засилване на егото, но за сметка на развитието на чувствата, сърцето и тялото. Пристрастеност към дроги и психоактивни вещества. Използване на духовността за бягство от ежедневните задачи и уроци на по-ниските чакри. Аскетични практики. Прекалено много информация без подходяща организация в съзнанието. Твърде много информация,  без да се прилага в живота.

Трансформиращи убеждения и утвърждения

Свързан съм с мъдростта на Вселената. Отворен съм за мъдростта на Вселената. Отворен  съм за Божествената мъдрост. Уча се да медитирам, дори и само по 5 минути на ден. Избирам системи от вярвания, които са позитивни и градивни за цялостната ми личност. Свързвам знанията си от всички области в живота и знам, че живота е едно голямо Един-е-ние. Мога да насочвам вниманието си избирателно към сферите от живота, в които искам да се развивам.

Получавам информация от Висшия си аз. Отворен съм за знаците от духовните селения. Освобождавам се от ограничаващите ме вярвания и разширявам кръгозора си. Благодарен съм на Вселената , че съм жив и съм тук. Благодаря за всички уроци, които ме карат да израствам. Имам доверие, че живота ми е направляван от Божествения разум и ме води към по-високо ниво на съществуване, което е любов, блаженство, светлина и екстаз. 

В следващи статии ще разкажа за начини за балансиране на различните чакри чрез други методи. Тъй като мисленето е най-лесно и не изисква кой знае какви усилия може да се каже, че това е най-лесният начин за промяна на битието.

Прочетете още: