Георги Ранчев Философия

Трансформиране на негативните убеждения в манипура и анахата

Мисленето, повтарянето и записването на позитивни убеждения, както и съзнателната корекция на ума, е работа с менталното ниво на аурата ни. Най-силен ефект има записването на утвърждение, след това изричането му и най-накрая помислянето/повтарянето му наум. Променяйки мисленето си, ние даваме свобода на живота да се реализира, приемайки нова гледна точка.

По този начин обвързваме дадени емоции с определени спомени и мисловни убеждения,  които имаме по даден въпрос. Става връзка Спомен-Емоция-Отсъждане-Убеждение. Когато променим коренното убеждение по някоя тема, ние бавно започваме да лекуваме емоциите си, които представляват инстинктивна реакция спрямо определен спомен, или изобщо дадена проблематика. В тази статия ще говорим за промяна в енергетката на манипура и анахата чакри. Можете да видите първа част на статията ТУК

чакри

Манипура: трета (коремна) чакра
Основни функции: Самоуважение. Власт. Мисли и убеждения. Структуриращ интелект. Социалната принадлежност в света. Разбиране на собствената индивидуалност Изграждане на подреденост на емоциите чрез разума. Его. Чувство за принадлежност. Стремеж към добро физическо здраве. Воля, сила и действие за довеждане на нещата до край. Самоувереност. Успех. Контрол. Автономност. Професионално развитие. Изграждане на индивидуалност.

Ако често действията и мислите ни са водени от мотивацията да спечелим социален статут, признание или натрупване на сила, авторитет и власт, значи сме превърнали третата си чакра в засмукваща черна дупка, която иска още и още надмощие и его-превъзходство. Или пък постоянно сме нащрек да не ни потиснат авторитетите? Ако преценяваме възможни бъдещи ситуации от гледната точка на това дали ще бъдем уважени, дали ще познаваме някой на мястото, където отиваме, както и дали ще имаме право на глас или не. Ако избираме действията си според това дали ще получим признание или похвала след акта. Ако гледаме на живота като на надпревара. Ако тези теми често се повтарят в мисълта ни, това означава, че в трета чакра има неотработен модел, които има нужда от трансформация.

Негативни състояния и убеждения 

Силно усещане за превъзходство над другите или непълноценност спрямо другите. Навсякъде преценяваме хората и ситуациите според това кой е силен и кой безсилен. Твърде голяма самоувереност. Срам от постъпките си и от неуспехите си. Често нахлуващи спомени за провали. Постигане на целите чрез манипулация на околните. Гордост, самодоволство, краен егоизъм. Нахакана тираничност. Желание за контрол над другите. Само чрез власт и надмощие, аз мога да докажа своята значимост.

Само в позицията на авторитет аз мога да заявя себе си и да бъда чут. Правене на всичко възможно, за да се доберем до авторитарна позиция и да потискаме  другите. След неуспех, трудност или неодобрение от страна на другите; изпитваме срам и започваме да губим вяра в собствените си способности. Възпиране на вътрешните ни импулси от липса на вяра в себе си. Обвиняваме, че другите са виновни за проблемите ни. Следване на мисловните убеждения на хората около нас, без да се замислим. Не знаем каква е нашата мисия тук на земята.

Трансформиращи убеждения и утвърждения

Имам все повече средства, сила и воля  да превръщам енергията си в дела, чиито плодове са в съответствие с божествената воля и личния ми авторитет. Аз съм активно деен и се ангажирам със задачите си в ежедневието. Поемам отговорност за живота си и осъществяването на мечтите си. Ентусиазиран съм от живота. Смело тръгвам към непознатото и чувството ми за лична сила ми дава надежда, че плановете ми са осъществими. Аз съм отговорен за собствения си напредък и себеусещане. Моите избори ме водят напред. Само аз съм отговрен за състоянието, в което съм в момента. Нося пълна отговорност за развитието си. Аз изпълнявам своята мисия тук на Земята просто като бъда себе си.

Всички предизвикателства в живота ми до момента са ме довели до това място и са ме направили такъв, какъвто съм. Аз приемам себе си и всички мои негативни опитности като уроци. Благодарен съм за миналото си. Прощавам на себе си всички неуспехи, които съм преживял. Обичам себе си. Действията ми са водени от духовно вдъхновение. Имам силна воля и изграждам здравословни навици. Имам специални дарби и уникална задача на този свят. Заслужавам успех. Имам добро професионално развитие. Аз сливам моята индивидуалност с божествената универсалност в служба на човечеството и Вселената. Откривам работа, която отговаря на потребностите ми и изразявам  дарбите си.

Анахата: четвърта (сърдечна) чакра
Основни функци:  Любов. Състрадание. Емпатия. Човечност. Чувство на пълна социална приобщеност. Виждане на възможностите за даване и получаване на любов и възможностите да се помогне. Съхраняване на спомените за любов, омраза и загуба на интимност. Топлота. Загриженост. Отзивчивост към хората, изпаднали в затруднено положение. Любов към хората. Нежност. Прошка. 

Трансформиране на енергията в безусловна любов. Средна точка, обединяваща ума и тялото. Балансиране на мъжката и женската енергия, уравновесяваща я в човечност. Отваряне към чувствата и нуждите на другите. Да виждаме отвъд  себе си и своите желания. Надскачане на егото. Разбиране на взаимната зависимост между всички неща. Любящо отношение в социалната сфера.

Ако често се терзаем с въпроси: съществува ли истинска любов?  Има ли любов от пръв поглед? Ако делим хората на сърдечни или безсърдечни, жертви и спасители. Ако сме в период в търсене на баланс между Ин и Ян, самота и близост. И ако премисляме дали в дадена област ще има обмен на даване и получаване на любов или размишляваме върху някоя от темите на четвърта чакра, значи в момента развиваме и сме в процес на изчистване на блокажите и.

Старите рани в тази чакра може да са толкова болезнени, че да не искаме да ги изживяваме отново, но това е наложително, ако искаме самите да станем проява на любовта. Изчистването на тази чакра е свързано с преживяването на блокираните чувства. Утвържденията ще ни помогнат да запазим позитивната си нагласа и обективното виждане в тези моменти, за да премнем по-гладко през този етап.

Негативни състояния и убеждения 

Страх да се отворим и да признаем любовта си на  човек, защото мислим, че може да ни отхвърли. Смятаме, че любов може да има само ако се осъществява сексуален акт или някакъв друг вид обменна дейност. Веднага щом спрем да получаваме от другия, превръщаме любовта си в омраза и осъждане. Отворени сме или само да даваме, или само да получаваме любов. Дисбаланс в даването и получаването. Трудност да осъзнаем, че всичко е Едно и мислим само за собствената си личност.

Неспособност да почувстваме емпатия към другите. Твърдост. Затваряне на сърцето след предишна негативна опитност в любовта и връзките. Твърде много условия, за да обичаме другия. Не вярваме в истинската любов. Имаме негативни мисли към човечеството. Желание за разрушение на природата. Липса на доверие в живота. Липса на доверие в хората. Искам да правя, каквото си искам, без да се съобразявам с никого. Собственическо отношение към партньора, вместо приемането му като равен. Прояви на свръх-загриженост.

Трансформиращи убеждения и утвърждения

Аз съм отворен да давам и получавам любов. Ставам все по-способен да проявявам любов към все по-голяма сфера от живота си. Аз съм свързан с всички проявления на живота. Обичам себе си, родителите си, приятелите си, страната си  и човечеството, защото ние сме едно цяло. Изграждам сърдечни и чисти връзки с хората. Способен съм да видя индивидуалността и потребностите на ближния си. Уча се да виждам уникалността, вътрешната красота и светлина във всеки индивид. Уча се да обичам, без да очаквам нищо в замяна.

Съществуването ми и всичките ми действия се подкрепят от цялата Вселена, когато са вършени с любов. Всички хора са равни на тази Земя. Уча се да раздавам своята любов и състрадание, без да изпитвам нужда да получавам нещо в замяна. Аз съм самата Любов. Уча се да прощавам. Прощавам на всички хора, с които съм имал партньорство и им благодаря за важния опит, които съм получил. Продължавам напред с отворено сърце без страх, че мога да бъда наранен. Желая и създавам любовта, която искам да сътворя в живота си.

Приемам себе си такъв, какъвто съм. Уважавам вътрешните си състояния и копнежи и не се самоосъждамДоверявам се на живота, че всичко се стича по най-благоприятния начин за моето отваряне към любовта. Уча се да бъда в равновесие и да усещам кога да бъда социално активен, и кога да се усамотя. Тялото и умът ми са в синхрон. Мъжката и женската енергия текат балансирано в мен.

 

Следва продължение на статията: Трансформиране на негативните убеждения във вишудхи и аджна

Споделете статията ако смятате, че е полезна. Ако имате въпрос, оставете го тук като коментар!

Георги Ранчев

Снимка на корицата: flickr/ /// снимки в статията: flickr